Nasza działalność/What we do?

Znajdzieciesz tutaj galerie wykonanych zleceń, opis konserwacji, kilka przydatnych pojęć z dziedziny rękodzieła oraz JAK ZAMAWIAĆ NASZE RĘKODZIEŁO?

Here you will find galleries of completed orders, a description of conservation, some useful concepts in the field of handicrafts and HOW TO ORDER OUR HANDMADE THINGS?